ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน นิเทศงานเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 2 นำโดย นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่