ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมชี้แจงเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน