ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง ประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย มะม่วง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ไม้ผลสำคัญของจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้มีผู้แทนเกษตรกร จากภาคส่วนต่างๆ เกษตรกร และ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอปัญหาการส่งออกลำไย ของผู้ประกอบการ และการขายลำไยของเกษตรกร โดยที่ประชุมได้รับทราบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

Leave a Reply