ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบ e-Form

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบ e-Form ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting จาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน