ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน Big Cleaning 💜 เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโรงเรือนเพาะชำและแปลงผักสวนครัวโครงการที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา