ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เยี่ยมเยียนและประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช นำโดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา โดยมีเกษตรอำเภอแม่ทา นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ฯ และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประเมินในครั้งนี้ ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน