ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน คุยเฟื่องเรื่องเกษตร ลำพูน

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและนายศุภชัย ใจยอด นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา บันทึกเทปวิทยุ รายการ “คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน” หัวข้อ การดำเนินงานแปลงใหญ่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ โดยกำหนดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM.95 MHz. ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 17.00 -18.00 น.

Leave a Reply