ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ”