ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ชาวสวนลำไย

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม ชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน เกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนลำไยนายชูชาติ รวมไทย 9/1 หมู่7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม สถานการณ์การผลิตลำไย ภาคเหนือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เน้นให้เกษตรกร ผลิตลำไยคุณภาพ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่หาตลาดจำหน่ายลำไยให้กับเกษตรกร ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ตามที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้มีเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง และ พสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง