ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย