ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำไยอัตลักษณ์ ลำพูน

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมร่วมการประชุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และตรวจแปลงเกษตรกรที่ขอมาตรฐาน GI ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน ตำบลอุโมง และตำบลเหมืองง่า