ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมงานและออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ณ วัดหล่ายแก้ว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน