ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Video Conference ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ขั้น 2 อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร มีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม มีการชี้แจงและแจ้งข้อมูลพิจารณา ดังนี้1.โครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/642.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ระบบภัยธรรมชาติ3.โครงการประกันรายได้ ข้าวนาปี/ปาล์มน้ำมัน/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/มันสำปะหลัง4.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอ มีการรับชมและฟังผ่านระบบ Webex และถ่ายทอดสดผ่านทาง ssnet เพื่อรับทราบข้อมูลการประชุมอย่างทั่วถึง

Leave a Reply