ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ทำบุญตักบาตรข้าวและอาหารสุก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนวันเข้าพรรษา

วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2565 ) ที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสุกและอาหารปรุงสุก เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์