ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามสถานการณ์ลำไย

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 1 ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไย ในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ย และตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน