ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธส.แนะแนวพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตรลำพูน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะและมอบแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ แก่ทีมงานเกษตรลำพูน โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลงานเด่นของสำนักงานเกษตรอำเภอ8อำเภอและร่วมถ่ายทำวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทานลำไยคุณภาพจังหวัดลำพูน