ข่าวประชาสัมพันธ์

YSF ลำพูน & แหล่งผลิตข้าวโพดหวานทานสดกว่าร้อยไร่ ที่ ณคอร์นลำพูน 🌽

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เกษตรลำพูนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นายอภิศักดิ์ สุขโต YSF อำเภอป่าซาง ผลิตข้าวโพดนมสดฮอกไกโด ซึ่งจะเก็บเริ่มผลผลิตในฤดูกาลนี้วันที่ 23 ก.ค. กว่า 40,000 ฝัก จำหน่ายที่ร้านค้าสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศ 1 ส.ค. และช่องทางออนไลน์