ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพิทวัส สุสิงสา เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตะเคียนปม เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและเดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการบริการประชาชนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างนำนิทรรศการการเลี้ยง/ประโยชน์ของแหนแดง สาธิตการเลี้ยง/แจกแม่พันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่า ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด