ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมและสร้างความเข้าใจ RW

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565 และ “ติดตาม นิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร” ในพื้นที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยมีนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม