ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน..จัด DW ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการและ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกคนเข้าร่วม ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และหาแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2566