ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. จังหวัดลำพูนจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานเข้าร่วมงานเพื่อให้บริการ 19 หน่วยงาน และเกษตรกรเข้าร่วมใช้บริการ 170 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน