ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดลำพูน บ้านชัยวงษา อ.ลี้

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2574 ระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยตรวจประเมินผลงานของนายเพิ่มพูน ชูทรัพย์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ต.นาทราย อ.ลี้ ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา สร้างงาน สร้างชุมชนน่าอยู่ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้าน มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมป์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Leave a Reply