ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงาน วสช.กาแฟป่าแป๋ บ้านโฮ่ง

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ตืดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอราบิก้าและหัตถกรรมดอยป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟและแปรรูป แบรนด์ “PA’KA Coffee” กาแฟจากดอยป่าแป๋ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ มีรสชาติที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป และได้รับการประเมินคุณภาพกาแฟจาก Kenneth Davids นักชิมทดสอบกาแฟระดับโลกในคะแนน 81 มีการรักษามาตรฐานการผลิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงขยายช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้จนเป็นที่รู้จักและค้นหาจากคอกาแฟทั่วประเทศ อีกทั้งมีการวางแผนในการขอรับการรับรองมาตรฐาน อย. จากสำนักงานมาตรฐานอาหารและยา โดยมีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งและประธานกลุ่มฯ ร่วมให้ข้อมูล และแนะนำแนวทางการดำเนินงานและขอมาตรฐาน อย.ดังกล่าว

Leave a Reply