ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อ​ราชการ​สำคัญ​

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เกษตร​จังหวั​ดล​ำ​พูน​ มอบ​หมา​ยให้​ นางสาวประหยัด​ มะ​โน​พะ​เส้า​ หัวหน้า​กล​ุ่มยุทธ​ศาสตร์​และสารสนเทศ​เข้าร่วม​ประชุม​รับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี​และรมว.กระทรวงพลังงาน, รมว.กระทรวง​มหาดไทย และรมว.กระทรวงทรัพยา​กรธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม​ เข้าร่วมประชุม เน้นชี้แจงเรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุน​เงินกองทุนเพื่อส่งเสริม​การอนุรักษ์​พลังงาน, ไฟป่า หมอกควัน PM 2.5, การปลูก​ป่าและสร้างฝายกระจายน้ำ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้ คทช.สำหรับจังหวัดลำพูน มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธา​น พร้อมด้วย ท่านรอง ผวจ.ทั้ง 2 ท่านและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟัง ณ.ห้องหริภุญชัย​ ศาลากลาง​จังหวั​ดล​ำ​พูน​

Leave a Reply