ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมส่งมอบลำไยลำพูนสู่พี่น้องภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมกับนางกฤษณา กันทะวังค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมส่งมอบลำไยจากเครือข่ายแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ตามโครงการกระจายผลผลิตลำไยจังหวัดลำพูนสู่จังหวัดปลายทาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จำนวน 2.5 ตัน สู่ชายแดนใต้จังหวัดยะลา ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการเป็นกรณีด่วนพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีพาณิชย์จังหวัดลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ดำเนินการ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน