ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์จังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ตลาดเกษตรออนไลน์.com ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการเปิดเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จังหวัดลำพูนมีสินค้าเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป รวม 10 ชนิด สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ รวม 778,306 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 9 ของยอดกจำหน่ายรวมทั่วประเทศ พร้อมนี้ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการเข้ามาดูและตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น รวมทั้งให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย