ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การออกหน่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตร และบริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี