ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา ปล่อยปลา ปลูกป่า และสร้างฝาย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และนางปนัดดา เนาวรัตน์ ร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำขุนลี้ หมู่ ๙ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน