ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเอามื้อสามัคคี “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 🌾🌾

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมปลูกข้าวเอามื้อสามัคคี “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และนางปนัดดา เนาวรัตน์ ร่วมกิจกรรม ณ นาข้าวบ้านไม้ตะเคียน หมู่ ๒ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน