ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน… ร่วมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยตรวจประเมินผลงานของนายบรรยง หิรัญรัตน์ กำนันตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน กำนันนักพัฒนา ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้ดีเยี่ยม มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ณ ที่ทำการกำนันตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply