ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนบันทึกเทปโทรทัศน์ K-Farm ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรแม่ทา

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รายการ K-Farm ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการเกษตร “เพชรเกษตรแม่ทา”

Leave a Reply