ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเปิดเทศกาลงาน “อินทผลัม ชม ชิม ช้อป” ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดงานเทศกาล “อินทผลัม ชม ชิม ช้อป” ประจำปี 2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์อินทผลัมของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนพีทีฟาร์ม บ้านปางกอตัน หมู่ 4 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน