ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรม ”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยยาบ ร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ พื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลห้วยยาบ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน