ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน