ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง บ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนางยุพิน คำจิแจ่มประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการตลาด ออนไลน์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มฯ