ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงาน R2R

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปี 2565 ครั้งที่ 2 หัวข้อการนำเสนอผลงานด้านส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และการจัดการข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้