ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ขับเคลื่อนงาน BCG Model และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา สนับสนุนการปฎิบัติงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร Next Step “Model การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฎิบัติงาน” หัวข้อ “การบริหารจัดการผลผลิตลำไยจังหวัดลำพูน” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน