ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานด้านอาหารปลอดภัย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ความมั่นคงอาหารปลอดภัยจากฟาร์มสู่จานอาหาร 4ร. (โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร) ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีนายสาธิต เจริญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นประธาน