ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนตลาดและการทำมะม่วงนอกฤดูแบบมืออาชีพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนตลาดและการทำมะม่วงนอกฤดูแบบมืออาชีพ นำโดยนายนายขยัน วิพรมชัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน-เชียงใหม่ เพื่อวางแผนการผลิตมะม่วงคุณภาพก่อนฤดูเพื่อการส่งออก ณ สวนไผ่แห่งความสุข ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน