ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สนง.กษจ.ลำพูน และ สนง.กษอ.เวียงหนองล่อง ร่วมงานและออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรฯ ได้จัดนิทรรศการด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงและนำแหนแดงเพื่อไปใช้ประโยชน์ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป