ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน Big cleaning สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วม big cleaning บริเวณโกดังเก็บของ และแปลงที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และเป็นการเตรียมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวต่อไป