ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ปก. 4-01 แก่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยตำบลน้ำดิบ ณ หมู่ 10 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ