ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2565

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุม โดยมีการติดตามงานโครงการต่าง ๆ ผลและแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน