ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเก็บข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหาร

วันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโครงการ Training Activities to Measure, Monitor and Reduce Food Waste in Processing, Distribution and in Retail in Micro, Small and Medium Enterprises in Thailand and to Document Case Studies ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 5 บ้านท่ากว้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้เก็บข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหาร (กล้วยตาก) ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่งและจำหน่ายสินค้า ระยะที่ 2 พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างกล้วยก่อนแปรรูปเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร