ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพ “ตลาดนัดสีเขียวเวียงกานต์”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพ “ตลาดนัดสีเขียวเวียงกานต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัยในระบบอินทรีย์ ให้คนในชุมชนมีโอกาสบริโภคพืชผักที่ปลอดภัย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านป่าดำ หมู่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน