ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน คว้า 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเวทีระดับเขต

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน รับมอบโล่รางวัลจากนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 รางวัล