ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมออกหน่วยบริการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายมีวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมนี้ สำนักงานฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโดยจัดนิทรรศการด้านการเกษตร และแจกจ่ายพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรและผู้สนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ต้นพันธุ์กล้วยหอมทองจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกระท่อม และต้นผักเชียงดา เพื่อให้ประชาชนได้นำไปปลูกและใช้ประโยชน์ต่อไป