ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน สืบสานประเพณี “สลากย้อมลำพูน” หนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายวิชัยตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก และร่วมเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อมในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร