ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเปิดกิจกรรม “ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน”

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดกิจกรรม “ของดีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เมืองลำพูน” โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเดิม ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้นำสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่า 20 ร้านค้า สามารถร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 -17.00 น.