ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เดินหน้าจัดเสวนาร่วมกับ ศพก. และแปลงใหญ่ “ทางรอดลำไย ทำอย่างไรให้ได้ราคาตามช่วงเทศกาล”

วันที่ 11 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดเสวนาเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ “ทางรอดลำไย ทำอย่างไรให้ได้ราคาตามช่วงเทศกาล” โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิสิษฐ์) นำในการเสวนาในครั้งนี้ ณ สวนไผ่สันมะกรูด ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมเสวนา 50 ราย